Prawo cywilne

Nasza kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego m.in.

 zasiedzenia, służebności, ochrona posiadania, droga konieczna, zniesienie współwłasności,
 stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowki, stwierdzenie nieważności testamentu,
 sporządzanie umów (np: najmu, dzierżawy i innych); dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
 odszkodowania, zadośćuczynienia, renta, koszty leczenia i szkody na mieniu za wypadki komunikacyjne we Włoszech,
 wypadki komunikacyjne, w tym szkody osobowe: (odszkodowania, zadośćuczynienia, renta, koszty leczenia) i szkody na mieniu : (np: w pojeździe),
 ubezwłasnowolnienia,
 ochrona dóbr osobistych,
 elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. e-Sąd).

Kontakt

Joanna Szczepańska - Lege Artis - Kancelaria Prawna

Zapraszamy do Kancelarii pod adresem:

ul. Koszalińska 25
 41-219 Sosnowiec


Dane firmowe:

NIP: 6441639409
REGON: 273670909


Dane kontaktowe:


+48 508 218 608
j.szczepanska@kancelaria-lege-artis.pl


Joanna Szczepańska
Lege Artis Kancelaria Prawna

ul. Koszalińska 25
 41-219 Sosnowiec
+48 508 218 608
j.szczepanska@kancelaria-lege-artis.pl
Copyright 2016 © sosnowiecprawnik.pl, All Rights Reserved, designed by clientelo.pl